We vinden het belangrijk dat je met een veilig gevoel je persoonlijke gegevens kunt delen. Daarom willen we graag benadrukken dat we geen persoonlijke gegevens verstrekken aan je werkgever of aan derden voor commerciële doeleinden. Wat je bespreekt tijdens een sessie met een hulpverlener is vertrouwelijk en wordt niet vastgelegd.

In onze privacyverklaring proberen we op een begrijpelijke en transparante manier uit te leggen hoe we je gegevens verwerken. Voor vragen en voor verzoeken om gegevens in te zien of te verwijderen kun je mailen naar privacy@yet.nl

Wie is verantwoordelijk voor het verwerken van je gegevens?

Yet B.V. (KvK: 41097850), gevestigd te Utrecht, is verantwoordelijk voor het verwerken van je persoonsgegevens.

Waarop is onze privacyverklaring van toepassing?

De privacyverklaring is van toepassing op al onze diensten en producten. De verklaring is bedoeld voor cliënten en websitebezoekers die persoonsgegevens met ons delen.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Wanneer je een sessie bij ons boekt verwerken we je e-mailadres, de betaalcode en het type expert waarmee je wilt spreken. Ook verwerken we de onderwerpen van de keuzehulp op onze website. Na een sessie registreren we een inschatting van je leeftijd, opleidingsniveau en gender. Ook vragen we feedback over hoe de sessie was.

Waarvoor gebruiken we je persoonsgegevens?

Je geeft online toestemming om je persoonsgegevens te verwerken voor de volgende doelen:

We gebruiken je persoonsgegevens om een sessie te kunnen plannen met een expert. Wat je tijdens de sessie bespreekt met de expert is vertrouwelijk en wordt niet vastgelegd.

We verwerken persoonsgegevens ook om (middel)grote werkgevers te kunnen adviseren over hoe ze hun organisatie gezonder kunnen maken. Daarbij maken we alleen gebruik van anonieme gegevens op groepsniveau. We zorgen ervoor dat de gegevens nooit te herleiden zijn naar jou als persoon.

Om onze dienstverlening te monitoren en te verbeteren gebruiken we je persoonsgegevens voor analyse en statistiek. We maken geen gebruik van profiling of geautomatiseerde besluitvorming.

Met wie delen we je persoonsgegevens?

Om je gegevens te kunnen verwerken maken we gebruik van andere dienstverleners binnen de EER (verwerkers). We delen je persoonsgegevens alleen met verwerkers waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben gesloten. We delen je persoonsgegevens nooit met je werkgever. Ook delen we je persoonsgegevens niet met derden voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Je e-mailadres verwijderden we 45 dagen na het laatste contactmoment. Gepseudonimiseerde gegevens bewaren we maximaal vier jaar.

Uitoefening van jouw AVG-rechten

Voor inzage in je gegevens of uitoefenen van je andere rechten onder de AVG kun je terecht bij privacy@yet.nl of functionarisgegevensbescherming@zorgvandezaak.nl.

Cookies

We gebruiken alleen cookies die noodzakelijk zijn voor het gebruik van de website en die nodig zijn om het gebruik van de website anoniem te meten.

Klachten

Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door Yet, dan kun je een klacht indienen bij onze functionaris gegevensbescherming Mr Sander van de Molen, Privacy Team, Amersfoortseweg 38, 3951 LC Maarn. Het is ook mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.