Single Session Therapy (SST) is een evidence based methode om mensen in één, snel beschikbaar gesprek vooruit te helpen met wat er op dat moment speelt.
Yet – One Session introduceert deze methode in Nederland. Geen intake, geen lange
trajecten, maar één goed gesprek van een ervaren professional.
We vertellen je graag over de achtergrond en het onderzoek naar deze methode.

Uitdagingen en obstakels zijn een normaal onderdeel van ieders leven.

Daar hebben we allemaal wel eens hulp nodig bij.
Soms van een professional met expertise op het gebied van de specifieke problemen en oplossingen. Zonder eigen belang en betrokkenheid in de situatie.
Zo kunnen ook ingewikkelde en gevoelige onderwerpen snel besproken worden.

Uit onderzoek blijkt dat één goed gesprek op het goede moment vaak genoeg is.

Dat betekent niet dat alles in dat ene gesprek is opgelost, maar dat iemand de inzichten, het vertrouwen en praktische ideeën heeft om zelf goed verder te kunnen.
SST is ontwikkeld om alles uit dat gesprek te halen, met als uitgangspunt dat één gesprek genoeg kan zijn, en dat meer hulp beschikbaar is als nodig.
Elk gesprek staat op zichzelf en er wordt geen vervolgafspraak gepland. De regie daarvoor ligt bij iemand zelf. Alleen al de wetenschap dat hulp beschikbaar is als nodig kan het vertrouwen versterken.

Wat zijn de uitgangspunten van SST?

Elke sessie is compleet

Elk gesprek staat volledig op zichzelf, met kop en staart. Die verwachting, van twee kanten, zorgt voor een actieve houding en goede concentratie. Het doel is om het actuele vraagstuk te verhelderen en te zorgen dat iemand daar zelf goed mee verder kan.

Focus op directe verandering

SST richt zich op het hier-en-nu, en helpt cliënten kleine, haalbare veranderingen in te zetten die een onmiddellijke impact hebben op hun leven. Het doel is om iemand in beweging te zetten en eigen oplossingen te vinden, in plaats van iemand aan de hand te nemen en het hele traject uit te stippelen.

Flexibel en cliëntgericht

SST is een manier van aanbieden, geen specifiek therapeutisch model of protocol, zo kunnen SST-sessies afgestemd worden op de unieke behoeften en doelen van de cliënt. Deze flexibiliteit zorgt ervoor dat je goed aan kan sluiten bij de huidige vraag en de persoonlijke oplossingen die het best passen.

Hoop en empowerment

Alleen al door de manier van aanbieden benadrukt SST het eigen vermogen om goed met moeilijkheden om te gaan. We hebben allemaal soms hulp nodig maar dat betekent niet dat er iets mis is met je en dat je dan meteen een label en een heel traject nodig hebt. De focus op de sessie ligt op eigen krachten en vaardigheden en op het inzetten van de hulpbronnen in de omgeving.

Duidelijke communicatie

Duidelijke verwachtingen van twee kanten zijn een voorwaarde voor een effectieve sessie. SST is geen intake en geen heel traject in één sessie, geen vervanging van een psychotherapeutische behandeling. Het vraagt om een actieve houding van professional en client en de bereidheid om zelf verantwoordelijkheid te nemen.

Eén sessie per keer

Verandering is onvoorspelbaar en je weet dus nooit hoeveel hulp er nodig is. De belofte van SST is niet dat alles in één sessie is opgelost, maar dat hulp beschikbaar is op het moment dat het nodig is. De angst dat mensen dan ‘de deur plat lopen’ is niet gegrond. Wereldwijd is de meest voorkomende lengte van een therapietraject één sessie, ook als er een langer traject aangeraden en vergoed wordt. Mocht er toch een intensiever traject nodig zijn, dan wordt dat in de sessie besproken en kan er inhoudelijk advies gegeven worden.

Voordelen van Single-Session Therapie

Directe toegankelijkheid

SST biedt snelle toegang tot therapie en coaching op het moment dat het er toe doet. Daarmee voorkom je verergering van de klachten en maak je gebruik van de motivatie van het moment.

Empowerment van cliënten

SST helpt met een praktische aanpak en het versterken van vertrouwen in eigen vaardigheden en middelen. Zo kunnen problemen meer zelfstandig aangepakt worden, in de wetenschap dat er meer hulp is als dat nodig is.

Effectief en efficiënt

Onderzoek toont aan dat veel cliënten na één sessie aanzienlijke en voldoende vooruitgang boeken om zelf goed verder te kunnen. SST is een efficiënte methode die ervoor zorgt dat elke sessie impactvol is.

SST training voor ervaren professionals

We delen onze mooie manier van werken graag met ervaren collega’s.
Heb je een universitaire opleiding psychologie, een brede nascholing en ruime ervaring? Wil je jouw aanbod uitbreiden met deze, in Nederland nieuwe) manier van werken? Ilonka Hanneman en Helen van Empel verzorgen SST trainingen bij RINO in Amsterdam en RINO Groep in Utrecht.

Deze training is een combinatie van theorie en praktijk. Dat betekent naast inzicht in de achtergrond en elementen van SST: veel oefenen. Je gebruikt daarbij je eigen vraagstukken die voor jou op dat moment spelen. Zo kun je echt ervaren hoe het is om met deze methode te werken.

Je vindt meer informatie en kunt je inschrijven op de site van RINO Amsterdam en RINO groep Utrecht.

Lezen over Single Session Therapy

“Little Treatments, Big Effects” is about a new approach to mental health care. It blends recent psychology research, real stories, and hands-on activities. The book introduces single-session interventions as a solution to make mental health care more accessible and impactful. It discusses the need for change in mental health systems and how these brief, yet powerful sessions can help people worldwide.

Little Treatments, Big Effects: How to Build Meaningful Moments that Can Transform Your Mental Health
Jessica Schleider (2023)

“No Bullshit Therapy” (NBT) is ideal for therapists and counselors working with reluctant or distrustful clients. It emphasizes authenticity and straightforwardness in therapy. Many clients are hesitant about therapy, making it challenging for professionals to engage them. NBT tackles this by fostering honest, clear communication combined with warmth and care. This approach, which avoids complicated jargon and acknowledges therapy’s limitations, can enhance trust and cooperation, especially with skeptical clients. It’s a practical method for building better therapeutic relationships.

No Bullshit Therapy
How to engage people who don’t want to work with you
By Jeff Young (2023)

This book shows that a single therapy session can be not only helpful but often enough. Drawing from multiple theoretical approaches and cultural contexts, this is the book to read if you want to learn ways to help people as soon as possible – maybe even in one visit. It teaches you to be present in each and every session and offers you various ways of empowering your clients in the here and now.

The book features insights from over twenty experts, including well-known names like Ernest Rossi, Steven Andreas, Dawson Church, and many others. They all contribute their knowledge and experience to help you understand and apply this effective approach to therapy.

Capturing the Moment: Single-session therapy and walk-in services.
Edited by Talmon & Hoyt (2017)